Combi visuell och Combi lexikon

samt Familjens universallexikon
och Uppslagsboken FINN

Combi Visuell (fem band, 1968-1970) var en utveckling av bild- och storartikelidén från Focus. I detta verk valde man att inte ha något annat än just storartiklar, och det står till och med i inledningen att verket kommer till sin fulla rätt om man även har ett konventionellt uppslagsverk till hands.
Dock beslutade man sig för att förse läsaren med ett sådant själv, och sammanställde Combi Lexikon (två band, 1973), som är strikt alfabetiskt, utan storartiklar, några år senare. Detta verk gavs även ut i en enbandsvariant under namnet Finn
Combi Lexikon gavs ut i ny upplaga 1974. Denna kom även ut året efter i samarbete med Det Bästa, under namnet Familjens universallexikon. 1976 utgavs det ånyo, dels under namnet Combi lexikon, men även som enbandsvarianten Finn.
Texten omarbetates egentligen inte i dessa två utgåvor, men statistiska uppgifter genomgick då en revision.
Det Bästa lade till ett tredje band, med uppslagsord inom flera olika ämnen, synonymer, bevingade ord och lexikon på engelska, tyska, franska, spanska, finska, norska och danska.

1977 gavs Combi ordnyckel ut. Den har ursprungligen inget med Combi att skaffa, utan är en specialinbindning av Skattkistans annorlunda och underhållande ordbok.


Combi Visuell
Band# Utg. år Omfång
1 1968 A-FJ
2 1968 FL-JO
3 1969 JU-MO
4 1969 MU-SP
5 1970 ST-Ö, register A-Ö och studieplan
Combi lexikon
Upplaga Utg. år Omfång
1 1973 1: A-K, 2: L-Ö
2 1974 1: A-K, 2: L-Ö
3 1976 1: A-K, 2: L-Ö
Familjens universallexikon
Band# Utg. år Omfång
1 1975 A-K
2 1975 L-Ö
3 1975 Diverse ämnen och språklexikon
Uppslagsboken Finn
Upplaga Utg. år Omfång
1 1973 A-Ö
2 1976 A-Ö
Combi ordnyckel
Upplaga Utg. år Omfång
1 1977 Ordnyckel

[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 960812. Uppdaterad 2006-08-14.

Version 1.4
Copyright © Christofer Psilander.