Conversations-Lexikon

1821-1826, 4 band. Redaktör: Carl Adam Blidenberg.


 
Uppslag ur Conversations-lexicon.

Detta sällsynta exemplar har aldrig inbundits.

Detta är den första uppslagsbok av modern typ i Sverige som klarat av den mödosamma vandringen hela vägen till bokstaven Ö. Redaktör och utgivare var Carl Adam Blidenberg i Örebro. Arbetet är till största delen en översättning och sammandragning av tyska Brockhaus, vilket avslöjas i utgivarens förord, som för övrigt är ett av de anspråkslösaste och ärligaste förord i svensk encyklopedihistoria. Här erkänner Blidenberg, eller "Öfversättaren" - som han anonymt undertecknar förordet - utan krusiduller att han endast hade tillgång till den gamla förstaupplagan av Brockhaus i arbetets första fas, och att artiklarna först från och med bokstaven C är baserade på den senaste, den femte, upplagan. Han talar frankt om att verket till sitt omfång är begränsat för att kunna tilltala fler plånböcker, och gör icke anspråk på att vara mer än ett verk för främjande av konversation. Följande konklusion av verkets intentioner är värd att citera:
"Korta afhandlingar eller öfversigter af de vigtigaste, nyttigaste och nöjsammaste föremål för menniskans vettgirighet, framställda med en okonstlad, enkel och flytande stil, se der, med få ord, hela Verkets innehåll."
Och med detta förord i åminnelse känner man sig inte alls dragen vid näsan när man ger sig av på upptäcktsfärd i "Conversations-Lexikon", trots att verket saknar mängder av uppslagsord vilka man i modernare verk tar för givna. Men artiklarna är genomgående långa och välskrivna, om än inte uttömmande, och torde knappast ha lämnat dåtidens nyfikna läsare särskilt besvikna.
På 1830-talet hade den gode Blidenberg fått tillgång till sjundeupplagan av Brockhaus, vilket föranledde utgivandet av ett supplement som är lika omfångsrikt som huvudverket.
 
Huvudverket
Band# Häfte# Utg. år Omfång
1 1 1821 A - C
2 1821 D - F
2 3 1822 G - L
4 1823 L - M
3 5 1824 N - P
6 1825 Q - S (skottår)
4 7 1826 S (skydrag) - U
8 1826 V - Ö
Supplementbanden
5 9 1831 A - C
10 1831 C - F
6 11 1832 G - I
12 1833 K - M
7 13 1837 N - R
14 1837 S - S (spänning)
8 15 1838 S (sparbanker) - T
16 1839 U - Z (dock säger försättsbladet 'T - Z')

[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 960615. Senast ändrad: 2003-02-04
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.