Folket i Bilds uppslagsbok

Folket i Bilds Uppslagsbok - med undertiteln "Ordbok för folkrörelserna" - är förmodligen det minsta kompletta encyklopediska arbete utgivet i Sverige. Den utkom i fyra upplagor, de tre första under 1937, den fjärde först 15 år senare. Totalt trycktes den i c:a 25000 exemplar. Boken, som endast är 8 mm tjock, omfattar c:a 8200 ord på 162 sidor(1:a uppl.), tryckta på 11½ ark. Inga illustrationer förekommer, men däremot 'hela' två tabeller av kuriös art: 'Internationalernas kongresser' samt 'Kooperativa Alliansens kongresser', båda med angivande av årtal och konferensort. 

Dessa vittnar om en koppling till kooperationen och 'rörelsen'. Förklaringen är redaktionens sammansättning. Chefredaktör var ingen mindre än författaren och politikern, socialisten och kommunisten Ture Nerman. De övriga redaktörerna var hämtade ur folkrörelsernas alla grenar(med undantag för väckelserörelsen).

Värdet av detta lilla verk måste även det betraktas som diminutivt, också för den samtide, nyfikne användaren. Artiklarna, som oftast är en- eller tvåradiga, måste ofta ha lämnat läsaren kvar med den oförståelse som hon/han avsåg eliminera. Några belysande exempel: 'Mikrofon', förklaras som "ljudförstärkare i telefon." - både en felaktighet och en alltför grov förenkling i samma mening, eftersom mikrofonen ensam icke är någon ljudförstärkare, och den förekom inte ens på trettiotalet enbart i telefoner. Ordet 'membran' förklaras helt lakoniskt: 'vägg'. Inte felaktigt i sig, men säkerligen många gånger vilseledande. Ett riktigt skräckexempel ges med förklaringen till ordet 'Eter': en luktstark vätska; förmodat ämne i världsrymden. Redan på 1880-talet bevisades det att inget ämne 'fyller' världsrymden. 

Denna typ av alltför rumphuggen information är i total dominans verket igenom. Själv använder jag verket enbart som förevisningsobjekt tillsammans med Nordisk Familjeboks andraupplaga; den minsta och den största.

[Tillbaka till huvudsidan]

Denna sida skapad 960615. Senast ändrad: 961231
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.