'Svenska uppslagsverk' recenserat!

Följande recension stod att läsa i GP:s Internetbilaga den 8 december 1996:

Svenska uppslagsverk
http://home1.swipnet.se/~w-17078/uppslag.htm
Christofer Psilander heter en passionerad encyklopedian. Han lägger ut information om svenska uppslagsverk på webben och han gör det snyggt och prydligt driven av ett brinnande intresse. Han publicerar artiklar, sammanställningar och statistik om uppslagsböcker och han har gjort en liten tävling. En länklista är under bearbetning. Han borde bedömas i en klass för sig egentligen och i den klassen skulle han få fyra hjärtan. Med vår lite fyrkantiga bedömningsmall blir det @@

Se även GP:s Internetbilaga

[Tillbaka till huvudsidan]
Denna sida skapad 961231. Uppdaterad 961231.
Copyright © Christofer Psilander.