www.svenskauppslagsverk.com

Svenska Uppslagsverk


 
Klicka på bilden för att se en personlig presentation av mig! Jag som är ansvarig för dessa sidor heter Christofer Psilander och har uppslagsverk som ett av mina intressen, då särskilt svenska allmänna sådana. Inte så att det är ett intresse bland alla andra, det är snarare så att jag har utvecklat en verklig passion för encyklopediska arbeten, deras textinnehåll, bildmaterial, layout, inbindning och utseende, deras historia och människorna bakom dem och - inte minst - varför de gavs ut. Jag skall med dessa sidor försöka förmedla en del av den kunskap jag har kommit att besitta inom detta ämne. Det är min förhoppning att detta arbete skall kunna komma till nytta och nöje för eventuella intressefränder. 

Denna site är under ständig utbyggnad, och består nu av en huvudlista och ett växande antal artiklar. Jag kommer att utöka informationen med fler artiklar om olika uppslagsverk, bokförlag och personer. Det kommer naturligtvis att ta lång tid, då jag - trots att jag är något av expert på svenska uppslagsverk - måste utföra en hel del forskning, och dessutom gör allt detta på min fritid. Jag ber eventuella intresserade läsare att hava tålamod.
Kom gärna med synpunkter! Skicka ett e-mail och säg vad Du tycker!

149 besökare 960614-960909
783 besökare 960910-961109
besökare sedan 961110.

URL: www.svenskauppslagsverk.com