Om "Svenska uppslagsverk" - web-siten.

Denna site är under ständig utveckling. Jag som utvecklar gör detta på fritiden som hobby, utan annan drivkraft än ett enormt intresse för svenska uppslagsverk. Det finns ingen utförlig sammanställning om svenska uppslagsverk någonstans, så jag är tvungen att utföra en hel del forskning under arbetets gång. Vissa verk finns det så mycket information om att man skulle kunna skriva en bok bara om detta, andra är nästan helt bortglömda. Därför är informationen om de olika verken disparat olika, både vad gäller mängden innehåll och artiklarnas utformning. I vissa fall har jag inte mer kunskap om ett verk än just det faktum att det existerar, och då blir de flesta rutorna i huvudlistan tomma.
När det gäller de verk jag skrivit något mer om och/eller har illustration till, se den aktuella artikelstatistiken.
Besökarfrekvens:
 
Datum Kommentar
960614 Start! De första tre månader låg siten på BIP:s gratissite. C:a 10 besökare i veckan.
960910 Flytt till Swipnet. Indexering på AltaVista. Besökarantalet är nu c:a 25/vecka.
960920 Siten omnämndes på Sunets lista över Web-resurser. Besökarantalet stiger till c:a 100 i veckan.
961113 Den 1000:e besökaren registrerades 13/11 1996 
December 1996 Siten omnämndes i Göteborgspostens söndagsbilaga. Besökarfrekvensen c:a 150/vecka.
970102 Den 2000:e besökaren registrerades 2/1 1997
970209 Den 3000:e besökaren registrerades 9/2 1997
Januari 1998 10 000 besökare! C:a 200 besökare i veckan.
Oktober 1998 20 000 besökare! C:a 300 besökare i veckan.
Mars 1999 30 000 besökare! C:a 350 besökare i veckan.
Februari 2000 50 000 besökare! C:a 450 besökare i veckan.
Oktober 2000 70 000 besökare! C:a 600 besökare i veckan.
25 nov 2000 Jag får ordning på min dator och kan börja lägga till text och artiklar igen, efter 1½ års avbrott.
Juni 2001 100 000 besökare! C:a 600 besökare i veckan.

[Tillbaka till huvudsidan]


Denna sida skapad 1996-12-12. Senast ändrad: 2000-11-25
Copyright ©Christofer Psilander.
Materialet på denna sida får endast citeras med angivande av källan.
URL:http://www.svenskauppslagsverk.com
personer har besökt denna sida.